Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3

W POLKOWICACH W OBSZARZE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Koncepcja zatwierdzona została na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2019 r.

ZADANIA FINALNE DO PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

  1. DZIECIĘCA EKSPRESJA WERBALNA – stwarzanie sytuacji edukacyjnych rozwijających ekspresję językową dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą i teatrem.
  2. KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH.
  3. ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: