Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Przedszkole dba, by nasze przedszkolaki miały proste kręgosłupy, były sprawne i cieszyły się aktywnym dzieciństwem. Podczas gimnastyki pracujemy także nad poważniejszymi wadami postawy. Wielogodzinne siedzenie przy komputerze i oglądanie telewizji. Brak ruchu. To prosta droga do skrzywień kręgosłupa i innych wad postawy: pleców okrągłych, pleców wklęsłych, pleców płaskich, bocznych skrzywień kręgosłupa, wad klatki piersiowej oraz wad kończyn dolnych (kolana koślawe, kolana szpotawe i płaskostopie). Zajęcia terapeutyczne prowadzi mgr Izabela Ziomek – nauczyciel wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci wspieramy
i kierujemy aktywnością ruchową naszych przedszkolaków. Wszystko po to, żeby przeciwdziałać powstawaniu albo pogłębianiu się stwierdzonym przez specjalistów deformacjom w postawie ciała
i wyrównywać odchylenia fizjologiczne.

Plan nauczania: Co robimy na zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej:

 • Kształtujemy nawyk prawidłowej postawy ciała.
 • Poprawiamy nieprawidłową pracę aparatu oddechowego poprzez koordynację oddechu z ćwiczeniami.
 • Zwiększamy ogólną sprawność fizyczną i wydolność organizmu dzieci poprzez stosowanie ćwiczeń kształtujących, oddechowych i wytrzymałościowych, a także gry i zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla konkretnej wady.
 • Kształtujemy i zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśniową.
 • Uaktywniamy układy: narządów ruchu, oddechowego i krążenia.
 • Pracujemy nad likwidowaniem przykurczów, mających bezpośredni wpływ na kształtowanie postawy.
 • Wyrabiamy nawyk prawidłowego stawiania stóp w chodzie i w biegu.
 • Korygujemy płaskostopie.

Dla uatrakcyjnienia i jeszcze efektywniejszego rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego naszych przedszkolaków, na zajęciach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci wykorzystujemy także Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W metodzie Sherborne można wyróżnić kilka kategorii ćwiczeń:

 • ćwiczenia prowadzące do poznania siebie i własnego ciała
 • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i budować poczucie bezpieczeństwa w swoim otoczeniu
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu oraz współpracę z partnerem i grupą.

Dzięki temu nasze maluchy są świadome własnego ciała, sprawnie poruszają się w przestrzeni oraz swobodnie nawiązują kontakt za pomocą ruchu i dotyku. A odpowiednia dawka ćwiczeń gimnastycznych już od najmłodszych lat wyrabia u nich prawidłowe nawyki i uczy je, jak samemu dbać o prawidłową postawę ciała.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: