Zajęcia rewalidacyjne

rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą pedagodzy specjalni:

  • mgr Iwona Nowak
  • mgr Róża Krawczak
  • mgr Małgorzata Radwańska
  • mgr Katarzyna Ćwik
  • mgr Marzena Zimna-Godyń
  • mgr Kasandra Zagrodnik
  • mgr Agata Krzyżaniak
  • mgr Edyta Wojtowicz

Prowadzone są w oparciu o opracowane dla każdego dziecka Indywidualne Programy Terapeutyczne, uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości wychowanków. Podejmowanie działań, które przy zastosowaniu odpowiednich metod i środków pozwalają dzieciom mającym trudniejszy start osiągnąć najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny.

Celem zajęć jest usprawnianie funkcjonowania dziecka w środowisku poprzez kształtowanie umiejętności samoobsługowych, poznanie środowiska przyrodniczego i społecznego, stymulacji zmysłów i rozwijania umiejętności komunikowania się. Poprzez stymulację rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego, poczucia świadomości ciała, orientacji przestrzennej, wyrównywania deficytów rozwojowych m. in. w zakresie percepcji, motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. Istotnym celem jest także rozwijanie mocnych stron dziecka poprzez różnego rodzaju formy i aktywności. W pracy z dziećmi wykorzystywane są m.in metody: „Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”, ,,Dobrego Startu Marty Bogdanowicz" oraz różnego rodzaju metody słowne, oglądowe odpowiednio dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.
Do najbardziej lubianych przez dzieci aktywności są zajęcia plastyczne i różnorodne formy zabaw paluszkowych. Dzieci mają możliwość poznawać i przeżywać doznania zmysłowe poprzez twórcze tworzenie ciekawych prac z wykorzystaniem materiałów o różnej strukturze.
W ten sposób wyrażają własne emocje i przeżycia, co sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, sprawia radość, daje poczucie sukcesu  i satysfakcji.


Source URL: https://pm6.polkowice.pl/strona/zajecia-i-programy-zajecia-dodatkowe/933-zajecia-rewalidacyjne