Plan dnia

 

6:00-8:00

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań służąca realizacji pomysłów dzieci. Zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna.

 

8:00-8:30

Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Stymulowanie nastawienia poznawczego grupy na realizację zadań edukacyjnych: słuchanie wierszy, zagadek oraz piosenek. Ćwiczenia oddechowe i logopedyczne.

 

8:30-8:45

Zabiegi higieniczne- przygotowywanie do spożywania śniadania, dyżury. Śniadanie. 

8:45-10:00

Zajęcia dydaktyczne- realizacja zadań edukacyjnych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego i uwzględnieniem indywidualnych ofert dla dzieci ze stosowaniem różnorodnych form i metod.

10:00-10:15

II śniadanie. Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze. Czynności samoobsługowe. 

10:15-11:15

Zajęcia z języka angielskiego. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, wycieczki, zabawy 

na świeżym powietrzu, zabawy i gry ogólnorozwojowe. 

Obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne. 

11:15-12:00

Przygotowanie do I części obiadu - czynności porządkowo-higieniczne. Zupka. 

12:00-13:45

Grupy młodsze(3, 4-latki) – leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

 

Grupy starsze (5, 6-latki) –Czas relaksu- rozluźnienie, wyciszenie dzieci za pomocą różnych technik relaksacji (czytanie, opowiadanie, słuchanie utworów muzycznych, masażyki). Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków, higienicznych, kulturalnych, zdrowotnych i zasad bezpieczeństwa. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku w sali łazience, szatni, porządkowanie kącików zainteresowań. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. 

13:45-14:15

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do II części obiadu.

Drugie danie.

14:15-16:30

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe.  Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w sali. 

Rozchodzenie się dzieci.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: