,,Bezpieczny przedszkolak"

WPROWADZENIE

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Edukacja przedszkolna w trosce o wszechstronny rozwój dziecka realizuje różne treści z różnorodnych dziedzin wychowania. Do takich należą treści z wychowania zdrowotnego, które ściśle związane są z higieną i bezpieczeństwem dziecka. Mają one odzwierciedlenie w Nowej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, jako poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim. Realizacja owych treści jest procesem długotrwałym i złożonym, ale zajmuje priorytetowe miejsce w całokształcie edukacji małego dziecka.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: