Basen

Program nauki pływania dla dzieci przedszkolnych
,,Pływać jak Rekin”

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia na basenie są kontynuowane w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach. 

Nauka pływania ma na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, przezwyciężenie lęku, jak również zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu. Przedszkolaki będą przygotowywały się do właściwej nauki pływania, która rozpoczyna się już w klasie I.

CELE ZAJĘĆ

Nauka pływania dzieci przedszkolnych ogranicza się do oswojenia ich z wodą  i opanowania tej umiejętności na poziomie elementarnym. Zajęcia również będą prowadzone na głębokości do pasa, co ułatwia dziecku wyzbycie się lęku i oporu przed środowiskiem wodnym.

Zajęcia z dziećmi w tej grupie wiekowej prowadzone są głównie w formie różnorodnych zabaw i gier ruchowych, przeplatanych ćwiczeniami o charakterze zabawowym i zadaniowym, oraz w formie ścisłej, co w znacznym stopniu może przyspieszyć moment oswojenia się dzieci z wodą.

Przedszkolaki po zakończeniu podstawowego kursu pływania powinni utrzymać się na powierzchni wody z głową wynurzoną i poruszać się za pomocą elementarnych ruchów bez dodatkowych przyborów w postaci deski pływackiej, lub "pływaczków". Dzieci powinny być oswojone z wodą i przygotowane do dalszej edukacji z zakresu pływania w klasie I.W trakcie zajęć powinny nie tylko zdobyć umiejętności, ale powinni przede wszystkim się dobrze bawić, polubić basen i środowisko wodne oraz poznać nową dyscyplinę sportu jaką jest pływanie. Poza aspektem dydaktycznym, bardzo ważna jest strona zdrowotna tej formy aktywności ruchowej. Ćwiczenia w środowisku wodnym korzystnie wpływają na rozwój układu krążeniowego, oddechowego oraz układu kostnego młodego, rozwijającego się organizmu dziecka. Woda jest środowiskiem, które odciąża i ułatwia wykonanie wielu ćwiczeń fizycznych, dzięki temu ma doniosłe znaczenie w korektywie, rehabilitacji oraz w medycynie, ta forma ruchu uczy, rozwija, koryguje, zapobiega i leczy, dlatego tak ważne jest wczesne wprowadzenie zajęć w wodzie wśród dzieci przedszkolnych.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: