Program adaptacyjny ,,Dobry start"

Dobry Start”

Program adaptacji dzieci rozpoczynających

edukację przedszkolną.

Wstęp

Przedszkole to pierwszy etap w procesie edukacji człowieka. Moment przekraczania progu placówki dla wielu dzieci jest bardzo trudny, jest bowiem jedną z pierwszych sytuacji rozstania z najbliższymi osobami oraz kontaktu z większą grupą. Nowe środowisko, przysparza dziecku wiele trosk i trudności. Może powodować poczucie zagubienia, wywołać negatywne emocje. Sytuację stresową przeżywają także rodzice dzieci. Mają bowiem oddać swoje dziecko pod opiekę instytucji i osób obcych. Często nie znają założeń i wymagań przedszkola, warunków, w jakich będzie przebywać dziecko, osób, które będą się nim zajmować. Rodzi to wiele niepokojów i wątpliwości, które podświadomie przenoszone są na dziecko. Brak podstawowej wiedzy na temat specyfiki pracy przedszkola uniemożliwia rodzicom odpowiednie przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności oraz kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do przedszkola.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: