O programie

W związku z uczestnictwem naszego przedszkola w projekcie ,,Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" w naszym przedszkolu tworzony jest program współpracy. Jego realizacja ukierunkowana jest na aktywny udział

w życiu przedszkolnym wszystkich jego podmiotów: Dieci, Rodziców

i Personelu placówki. Wspólne działania pomogą nam tworzyć przedszkole, w którym dzieci i rodzice mają wpływ na to, jak ono wyglada, pracuje, funkcjonuje i jakie zasady w nim obowiązują.

O programie ,,PRZEDSZKOLNY PROGRAM SZKOŁY WSPÓŁPRACY"

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: