Terapia psychologiczna

mgr Anna Wywiał-Tkaczyk, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu o specjalnośći: psychologia kliniczna.

Dodatkowe wykształcenie:                                    

 • Dogoterapia
 • Psychoterapia Uzależnień
 • Psychologia transportu
 • Trener Kontroli Złości oraz Trener Umiejętności Społecznych

Moim zadaniem jako psychologa przedszkolnego jest objęcie opieką psychologiczną dzieci uczęszczających do przedszkola oraz współpraca z wychowawcami i rodzicami.


Określenie opieka psychologiczna obejmuje:

 • wspieranie rozwoju dzieci,
 • diagnozowanie poziomu rozwoju oraz potencjalnych możliwości dziecka.
 • określenie mocnych i słabych sfer w rozwoju dzieci,
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci,
 • stymulacja wszystkich sfer rozwoju dzieci,
 • wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dzieci,
 • organizowanie różnych form pomocy psychologicznej

 

w zależności od rozpoznanych potrzeb,

 • dostarczanie wsparcia wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • zwiększanie świadomości wychowawczej nauczycieli.

 

 

Formy pracy:

 • obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć prowadzonych przez wychowawczynie, a także czynne uczestnictwo w tych zajęciach – umożliwia m.in. diagnozę zachowań społecznych dzieci w dużej grupie rówieśniczej, nawiązywania relacji rówieśniczych, sposobu podejścia do zadań dydaktycznych, umiejętności skupienia uwagi;
 • zajęcia indywidualne gdy jest potrzeba przeprowadzenia diagnozy potencjalnych możliwości dziecka, rozpoznania jego indywidualnych potrzeb, a także dostarczenia wsparcia i pomocy;
 • zajęcia grupowe mają na celu m.in. rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeństwa, naukę wyrażania i nazywania emocji;

 

 

Wsparcie dla rodziców:

Konsultacje indywidualne - w ramach konsultacji indywidualnych omawiamy zachowanie dziecka w przedszkolu, wyniki obserwacji i badań psychologicznych (przeprowadzonych na prośbę rodzica lub wychowawcy) oraz efekty podejmowanych działań terapeutycznych (jeśli dziecko jest objęte taką formą opieki). Jest to również czas na rozwiązywanie problemów wychowawczych, a gdy wskazana jest dodatkowa pomoc, opinia, czy orzeczenie, oferuję pomoc w poszukiwaniu godnych zaufania specjalistów.

Zapraszam wszystkich chętnych rodziców do kontaktu indywidualnego: poniedziałki 13:30 - 14:30 (wcześniej należy zarezerwować termin spotkania kontaktując się bezpośrednio ze mną, poprzez e-mail annwywtka@gmail.com lub poprzez sekretariat

 

 

 

Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.
Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliśmy.
Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które wczoraj nie wierzyliśmy.
Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym się wczoraj znęcaliśmy.

Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieściliśmy.
Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy.
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość.
Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy.
Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy.

Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.

Ronald Russell

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: