Terapia pedagogiczna

pixabay

Terapia pedagogiczna

 mgr Anna Wdowiak - oligofrenopedagog, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Terapią pedagogiczną nazywamy całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Odziaływania te mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja) i wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, tak aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić (kompensacja).

Głównym celem terapii pedagogicznej jest ukierunkowanie rozwoju małego dziecka zgodnie z jego potencjałem (możliwościami psychomotorycznymi) aby osiągnąć jego wszechstronny rozwój (umysłowy, psychiczny i społeczny). W swojej pracy terapeutycznej będę zajmowała się stymulacją poziomu zmysłowego, poznawczego, odkrywczo                            - badawczego i abstrakcyjno - symbolicznego. W trakcie zajęć dostarczane będą bodźce mające na celu pobudzanie zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, węchu, dotyku. Wprowadzane będą ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia motoryczne usprawniające narządy artykulacyjne                          i ćwiczenia usprawniające sprawność ruchową.

W trakcie oddziaływań terapeutycznych będę kierowała się następującymi zasadami:

zasada integracji – łączenie wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci z wiedzą o formach i metodach pracy,

  1. zasada adekwatności – dopasowanie treści do form i metod ćwiczeń,
  2. zasada indywidualizacji – budowanie indywidualnego programu oddziaływań, w których poziom trudności zadań, tempo i metody pracy dostosowane są do ogólnego poziomu rozwoju psychoruchowego danego dziecka,
  3. zasada „drobnych kroków” stopniowania trudności ćwiczeń,
  4. zasada systematyczności oraz intensywności oddziaływań, odpowiedniej dla danego dziecka,
  5. zasada wdrażania do samokontroli i samodzielności,
  6. zasada właściwej atmosfery,
  7. zasada właściwego wzmacniania – nagradzania,
  8. zasada eliminowania frustracji,
  9. zasada współdziałania terapeutów, rodziców, nauczycieli.

W trakcie zajęć będę stosować Metodę Knillów, Symultaniczno - Sekwencyjną Metodę Nauki Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, piktogramy, metodę Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej, oraz różnego rodzaju metody słowne, oglądowe odpowiednio dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.

 

Wsparcie dla rodziców

Serdecznie zapraszam do indywidualnych konsultacji w godzinach dostępności:

 

Poniedziałek 13.00-14.00

 

W celu ustalenia konkretnej daty spotkania proszę o e-maila na adres a.wdowiak@o2.pl  lub  przez sekretariat tel. 76 745 40 16

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: