Nasze Przedszkole


Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi zlokalizowane jest przy ulicy mjr. Hubala 1a w Polkowicach. Jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z delegaturą Kuratorium Oświaty w Legnicy.

Nowy budynek przedszkola oddany został do użytku 1 września 2011 roku. Przedszkole powstało w ramach projektu „Budowa przedszkola nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala” współfinansowano przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013.

Jest to nowoczesny, piętrowy obiekt. Na poziomie parteru przedszkola zaprojektowano wejście główne, szatnie przedszkolaków, 4 sale zajęć z pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi, 2 duże sale dydaktyczne, sala doświadczania świata oraz pomieszczenia biurowe i zaplecze gospodarcze. Poziom piętra to również 5 sal zajęć z pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi, 2 sale dydaktyczne, sala terapeutyczna, gabinet terapii logopedycznej, gabinet terapii psychologicznej, gabinet terapii pedagogicznej oraz pomieszczenia biurowe i zaplecze gospodarcze (kuchnia). Sale zajęć są przestronne, widne, z węzłem sanitarnym, pomieszczeniem gospodarczym, magazynem leżaków, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw oraz sprzęt audiowizualny. Meble dostosowane do wieku i wzrostu dzieci.

Ponadto w przedszkolu znajduje się sala integracji sensorycznej, wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz terapeutyczne, które są niezbędne w prowadzeniu zajęć z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz sala doświadczania świata, w której prowadzona jest terapia polisensoryczna, powodująca u uczestników osiągnięcie konkretnych efektów. Gabinety: logopedyczny, psychologiczny i pedagogiczny, oprócz pomocy dydaktycznych posiadają niezbędne sprzęty potrzebne do pracy z dziećmi, takie jak: lustra, komputer ze specjalistycznymi programami logopedycznymi.

Cały teren przedszkola jest ogrodzony przed dostępem osób niepowołanych. Znaczną część ogrodu zajmują trawniki oraz plac zabaw z wieloma atestowanymi sprzętami do ćwiczeń i zabaw. Położenie placówki stało się jej atutem, bliska lokalizacja instytucji kulturalnych miasta daje także większe możliwości korzystania przez dzieci z różnorodnych ofert, które skrupulatnie wykorzystujemy. Placówka zatrudnia: nauczycieli i specjalistów (w tym dyrektor i wicedyrektor), pracowników administracji oraz pracowników obsługi. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w warsztatach, kursach, szkoleniach, kończą studia podyplomowe, by podążać za potrzebami współczesnego dziecka udzielając mu wsparcia.

Nasze Przedszkole składa się z czternastu oddziałów/grup (w tym 5 grup integracyjnych, 2 oddziały specjalne, 1 oddział w SP4). W roku szkolnym 2022/2023 uczy i bawi się u Nas ok 300 podopiecznych. 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: