Arteterapia

Terapeuci prowadzący zajęcia z arteterapii;

· mgr Anita Gajda

· mgr Edyta Wojtowicz

Arteterapia

Arteterapia to forma pracy terapeutycznej, korzystająca - zarówno do celów leczniczych, jak i rozwojowych czy edukacyjnych - z różnych metod: technik plastycznych, muzycznych, literackich i teatralnych. Arteterapia wspiera proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomaga radzić sobie
z własnymi emocjami. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczania emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia "nie wprost". Arteterapia wyzwala spontaniczność i swobodę ekspresji, uczy technik skutecznej komunikacji. Pozwala na zaspokajanie takich potrzeb jak: akceptacja, bezpieczeństwo, bycie rozumianym i docenianym. Uwalnia twórczą energię drzemiącą w każdym z nas, otwiera nas na świat doświadczeń i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi. Zajęcia z arteterapii to także wsparcie dla tych, którzy pragną pełniej i bardziej twórczo przeżywać własne życie, tworzyć pozytywne nawyki i reakcje, odczuwać relaks, przyjemność i odpoczynek. Terapia za pomocą sztuk plastycznych Stosowane są różnorodne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, collage, techniki łączone. Wybór formy jest równie ważny, jak i stworzone dzieło. Spontaniczne rysowanie pozwala nam na ekspresję naszych problemów, uczuć, lęków, pragnień - w bezpieczny sposób. Wyrażamy często rzeczy nieuświadomione i wcześniej ukryte. Rysowanie, malowanie, rzeźbienie pomaga nam bardziej skoncentrować się na wewnętrznych przeżyciach. Techniki te dają szansę na zmniejszenie napięcia
i niepokoju, pomagają uczestnikom w szukaniu nowych metod radzenia sobie ze zmartwieniem, lękiem czy depresją.

Muzykoterapia - jest to forma terapii, wykorzystująca muzykę i jej elementy jako środki ekspresji i komunikacji w procesie diagnozy, leczenia czy rozwoju osobowości człowieka.

Choreoterapia - to terapia poprzez taniec i ruch, wykorzystująca ekspresję ruchową do wspomagania emocjonalnej i fizycznej integracji. Choreoterapię możemy podzielić na: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe i improwizacje ruchowe przy muzyce. Głównym celem choreoterapii jest odczucie przez osobę uczestniczącą w zajęciach swojej cielesności i rozwijanie samoświadomości.

Dramatoterapia - wykorzystuje różne formy dramatu. Dzięki odgrywaniu ról osoby uczestniczące w zajęciach artetrapeutycznych zdobywają samowiedzę, rozwijają wyobraźnię i poczucie w własnej woli; odgrywanie ról pomaga im w uświadomieniu sobie własnych przekonań i uczuć, jak
i pozwala wypróbować nowe sposoby zachowania; dramatoterapia często posługuje się mitem lub metaforą - w ten sposób możliwe jest uwolnienie się od wspomnień i niepokojów oraz lepsze zrozumienie siebie.

Biblioterapia - terapia wykorzystująca literaturę. Tego rodzaju terapia pobudza wyobraźnię, można utożsamiać się z bohaterami literackimi i w ten sposób przepracować własne problemy.

W każdym przypadku proces twórczy w arteterapii staje się wartościowy dla rozwoju dziecka angażuje wszystkie sfery psychiczne człowieka:

· smak, węch, słuch, dotyk, wzrok.

Aktywizują się procesy poznawcze:

· spostrzeżenia, pamięć, wyobrażenia twórcze, myślenie, uwaga, procesy emocjonalne, procesy wolicjonalne.

Red: Edyta W.

Literatura: „METODYKA I WYCHOWANIE GŁĘBIEJ UPOŚLEDZONYCH / ARTTERAPIA”  skrypt mgr Aneta Różycka”

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: